1. Hội đồng nhân dân
  • Phạm Thị Nga

   Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐND xã

  • Vũ Văn Chính

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Công Chức tư pháp – hộ tịch
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Công Chức văn hóa – xã hội
     • Chưa cập nhật dữ liệu

     1. Công an xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     4. Trạm y tế xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     5. BCH quân sự xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     7. Thông Tứ Cường
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     8. Thôn Hoa Quận
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     9. Thôn Đông Đoài
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     10. Thôn Kha Lý
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     11. Thôn Quỳnh Lý
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     12. Thôn Thọ Vân
      • Chưa cập nhật dữ liệu